Recente publicaties:

Van Tin gegoten, van tin genoten

Recente artikelen:
Recente artikelen in de Tinkoerier

Nederlandse TinVereniging
Secretariaat:
Mw. Lucinda Timmermans
lucinda.timmermans@gmail.com

 

 
  Tin Merken
 
  • Hier kunnen alleen leden van de Nederlandse TinVereniging inloggen op de digitale merkenbank van Nederlandse tinnegieters en hun merken. De jaarlijks wisselende inlog gegevens zijn te vinden op de faktuur voor uw contributie die u jaarlijks toegezonden heeft gekregen.
  • In deze digitale merkenbank, met méér dan 4.500 "records", vindt men de gegevens van méér dan 3.150 Nederlandse tinnegieters. Vanaf ± 1400 tot ver in de 20e eeuw. Van ruim 1.000 tinnegieters zijn één of méér merken bekend en die zijn dan ook in deze merkenbank als afbeelding opgenomen. Totaal zijn er bijna 2.500 merken afgebeeld.
  • U kunt inloggen door te klikken op deze hyperlink, u komt dan op een pagina met een inlogscherm.

 
  Pewter Marks
 
  • Only members of the Dutych Pewter Society can log in into the Pewter Marks database of the Dutch pewter casters. The annually changing login details can be found on the invoice for your contribution, that you recieve annually.
  • In this digital brand bank, with more than 4,500 records, the data of more than 3,150 Dutch pewter casters. From ± 1400 until well into the 20th century. Of more than 1,000 pewter casters, one or more brands are known and they are included in this database as an image. A total of nearly 2,500 brands are displayed.
  • You can log in by clicking on this hyperlink, you will be redirected to a webpage, in a new browser, with the log-in screen.